Kundeanbefalinger

Les hva noen kunder sier om våre tjenester

Espen Devold

Byråleder / Skarpsinn

Kommunikasjon- og innovasjonsbyrået Skarpsinn benytter Pulsana til datainnsamling og analyse i forbindelse med både posisjonerings- og strategiarbeid, samt testing av annonser for kunder.

Vår opplevelse er at Pulsana evner å sette seg raskt inn i problemstillinger og har utformet relevante og gode undersøkelser i samarbeid med oss. Analysene gir oss innsikt som vi kan omsette i verdifullt arbeid for våre kunder.

Charlotte Blakstad 

Styrer / Skåthaugen Barnehage

"Pulsana gjennomfører årlige brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser for Skåthaugen Barnehage. Dette gir oss god innsikt og forståelse for hvordan både barn, foreldrene og ansatte opplever barnehagen.

Tilbakemeldingene forteller oss hvilke områder vi bør fokusere på for å utvikle oss videre, slik at vi fortsatt har fornøyde barn, foreldre og ansatte.   "

Kristine Støversten

Markedsjef / Devoldfabrikken

Handelsstedet Devoldfabrikken gjennomfører jevnlige kundeundersøkelser i regi av Pulsana. De gir oss svært mye informasjon om hvordan kundene opplever Devoldfabrikken som handelssted og destinasjon. Undersøkelsene gir innsikt og resultat på konkrete mål og verdier som vi er opptatt av. I tillegg får vi mange gode ideer og innspill til hvordan vi kan utvikle oss for å bli enda mer spennende og attraktive for kundene våre.