Tjenester


Kundeundersøkelser

Å lytte til kundene er viktig for alle bedrifter. Pulsana tar hånd om komplett gjennomføring, med fokus på det som teller mest. Det gir fortrinn for våre oppdragsgivere.  

Medarbeiderundersøkelser

Medarbeiderundersøkelser gir verdifull forståelse av organisasjonen, og er et godt utgangspunkt for å forbedre både arbeidsmiljø og arbeidsinnhold.

Bransjevise kundeundersøkelser

Bransjevise undersøkelser i regi av Pulsana gir bedriftene mulighet til å sammenligne sine resultat mot den aktuelle bransjen. Tilfører ekstra forståelse.

Marketing-for-hire

Pulsana tilbyr også bedrifter kapasitet og kompetanse på markedsføring. Spesielt smart for bedrifter i utvikling eller endring. Omfang tilpasses etter behov.

Fokusgrupper

Når behovet er en grundigere innsikt i hva kundene mener, eller hvordan de agerer i forhold til ulike alternativer er fokusgrupper hensiktsmessig. 

Intervjuer

Noen problemstillinger er best egnet for personlige intervju. Vi kan gjennomføre intervju både per telefon og i en-til-en situasjoner.